patrim

Administració de Finques y Gestió de Patrimonis

______________________________________________________________________
 
 - Assessorament a empreses i particulars en matèria immobiliària
 - Administració de comunitats de propietaris en propietat horitzontal i vertical
 - Lloguers, elaboració de contractes, compravendes i actuacions derivades de
la gestió de patrimonis
 - Compra, Venda y Lloguer d'Immobles