merc

Dret Mercantil

______________________________________________________________________
 
 - Constitució, transformació i fusió de Societats
 - Redacció d'Estatuts Socials
 - Augment i disminució de capital social
 - Redacció d'Actes i Memòries de Junta General i Consell d'Administradors
 - Dissolució i liquidació de societats
 - Impugnació d'Acords Socials
 - Protocols familiars
 - Concurs de creditors